Photo by Jørgen Platou Willumsen

Photo by Jørgen Platou Willumsen

REPRESENTERT VED (represented by)
Thomas Cohn, Brasil
Format, Oslo
Expo Arte, Oslo
Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Namsos

About Camilla Luihn

Camilla Luihns kunstneriske praksis omfatter smykkekunst, fotografi, objekter samt grafiske trykk. Kombinasjonen av teknisk kompetanse og bevisst bruk av objekters funksjon gir arbeider med poetiske elementer, som skildres gjennom forskjellige tematiske prosjekter. Luihn beveger seg i et landskap der hun balanserer på den tynne linjen mellom det nære og "vanlige" og det spektakulære og unormale, noe som setter fokus på mellommenneskelige forhold og samfunnsrelaterte vinklinger.

Camilla Luihn's artistic practices include jewelry, photography, objects and graphic prints. The combination of technical expertise and deliberate creation of functional objects give works with poetic elements, portrayed through different thematic projects.
Luihn moves in a landscape where she balances on the thin line between the intimate and "normal" and the spectacular and unusual, which focuses on interpersonal relationships and social angles.